Prinetti käyttöohje

Edellinen

Sisällys

Seuraava


5.2. Kirjeet

Kirjeisiin kuuluvat:
  • Kirjattu kirje
  • Postivakuutettu lähetys
  • 1. luokan postiennakkokirje
  • 2. luokan postiennakkokirje

Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut

Valittavat lisäpalvelut riippuvat valitusta palvelusta. Palvelun valinnan jälkeen näytölle tuodaan automaattisesti palveluun kuuluvat lisäpalvelut.

Lähetyseräkohtaiset tiedot ja lisäpalvelut

Koska kirjeillä ei ole mahdollista valita monipakettilähetys lisäpalvelua, käsittää lähetyserä aina yhden kirjeen.
Postiennakko lisäpalvelu valitaan Postiennakko-valintaruudun avulla ja postiennakon määrä,tilinumero ja viitenumero kirjoitetaan niille varattuihin kenttiin. Viitenumeroa ei ole välttämätön kertoa. Mikäli lähettäjän tiedoissa on tallennettu pankkitilin numero, käytetään sitä tilinumeron oletusarvona.
Postiennakkokirjeillä postiennakko kuuluu aina lähetykseen, joten postiennakon määrä ja tilinumero on tässä tapauksessa pakko syöttää.
Palvelun Postivakuutettu lähetys yhteydessä tulee lisäksi kirjoittaa lähetyksen vakuutusarvo euroissa sille varattuun kenttään.
Lisätiedot-kentät ovat varattu vapaalle tekstille, joka tulostuu osoitekortin lisätiedot osaan.

Kirjeen tiedot ja lisäpalvelut

Kirjeelle tulee määrittää paino. Mikäli postimaksujen maksutavaksi on valittu hinnoittelupalvelu painoa ei tarvitse syöttää.
Kirjatulla kirjeellä ja postiennakkokirjeillä painon enimmäisarvo on 2,0 kg ja Postivakuutetulla lähetyksellä painon enimmäisarvo on 10 kg.
Halutut lisäpalvelut kirjeelle valitaan lisäpalvelun nimen edessä olevalla valintaruudulla.

Lähetyksen hinta

Lähetyksen tietojen tallentamisen jälkeen Prinetti laskee automaattisesti lähetykselle postimaksukonehinnaston mukaisen hinnan. Laskettu postimaksu näkyy sarakkeessa hinta. Lisäpalveluvalintojen mukainen hinta lasketaan ja näytetään kaikille kotimaan kirjeille.
Jos käyttäjän tiedoissa on valittu maksutavaksi Hinnoittelupalvelu, hintaa ei lasketa eikä näytetä.

Lähetyksen tietojen tallentaminen ja tulostaminen

Lähetyksen tiedot tallennetaan painiketta Tallenna painamalla. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, ilmottaa järjestelmä niistä.
Jos vastaanottajaa ei haettu rekisteristä vaan tiedot syötettiin lähetystä luodessa, ehdottaa järjestelmä vastaanottajan tallentamista vastaanottajarekisteriin. Mikäli haluat tallentaa vastaanottajan tiedot rekisteriin vastaa ok ja kirjoita avautuvaan ikkunaan vastaanottajalle tunnus. Vastaanottaja tallentuu rekisteriin kun painat jälleen ok.
Tallennuksen jälkeen tallennetut tiedot näytetään ruudulla tilassa, jossa niitä ei pysty muuttamaan. Samalla näytölle ilmestyvät painikkeet Muokkaa ja Tulostukseen.
Jos haluat muuttaa lähetyksen tietoja paina painiketta Muokkaa.
Pdf-muotoinen osoitekortti lähetyksestä avataan uuteen näkymään painamalla painiketta Tulostukseen. Avautuneesta näkymästä osoitekortti tulostetaan halutulle tulostimelle.
Tulostuksen yhteydessä lähetyksen tiedoista muodostetaan EDI-sanoma, jonka avulla lähetyksen tiedot siirtyvät automaattisesti Postin seurantajärjestelmään.

Jos lähetysnäkymään on siirrytty lähetysselailun kautta, löytyy näytöltä painike Takaisin, jonka avulla palaat takaisin lähetysselailuun.


Edellinen

Sisällys

Seuraava